Close
หมวดสินค้า


หมายเลขพัสดุสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า (Shipping information)

การจัดส่งสินค้าได้ 4 แบบคือ

ซื้อของเล่นแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน

1. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (Registered)(การสั่งซื้อปกติ)

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1-3 วันทำการ)
  • ต่างจังหวัด (2-5 วันทำการ)

ซื้อของเล่นแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS

2. ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)(ในกรณีต้องการด่วนมาก)

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1 วันทำการ)
  • ต่างจังหวัด (1-2 วันทำการ)

ซื้อของเล่นแบบส่งทางขนส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า

3. ขนส่งโดยพนักงานของเรา

ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ทางบริษัทจะมีพนักงานไปให้บริการส่งสินค้าท่านถึงที่คลีนิค

4. ขนส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า(ในกรณีสั่งจำนวนมาก)

หมายเหตุ : จัดส่งสินค้าก่อนเวลา 14.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการ ชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป

บริษัทฯ เปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์- ศุกร์ หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์และวันนขัตฤกษ์ ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์และวันนขัตฤกษ์ จะจัดส่ง ในวันทำการถัดไป ขอบคุณค่ะ

ตรวจสอบสถานะ EMS